k2design ble etablert i 1996, da under navnet Sanengen & Mohr og er et kontor for grafisk design og visuell kommunikasjon. Kontoret består av grafiske designere med solid faglig utdanning og bred erfaring fra større og mindre virksomheter.

Vi har erfaring til å takle de fleste utfordringer en grafisk designer kan bli stilt overfor; alt fra profilprogrammer, trykksaker og emballasje til skiltprogrammer og nettsider.

Vi har et nettverk av samarbeidspartnere som gjør at vi kan påta oss store og komplekse oppdrag, gjerne av tverrfaglig karakter.

Vi samarbeider bl.a med både industridesignere, arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter.

Vi har ord på oss for å være sterke ikke bare på form, men også på analyse, systematikk og helhetstenkning.

 

k2design
Vibesgate 24
0356 Oslo, Norge
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Universitetet i Oslo
BackeGruppen
BAS Maskinutleie
Bærum kommune
Leif H. Strøm AS
Statsbygg
Oslo Sporveier
Norsk Folkemuseum
Bjerke Eiendom
Frambu - senter for sjeldne funksjonshemninger
Oslo By Steinerskole
Sørlandets Aluminiumprodukter (SAP)
Sommerfuglkvinnens forlag
Gudbrandsgard Hotel
Kvitfjell Vest
Holm Eiendom
Bjella Advokater

kontakt_76x27

Kari Sanengen
Grafisk Designer GRAFILL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+47 90 56 00 93

Karin Mohr Nordviste
Grafisk Designer GRAFILL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+47 90 11 18 72